ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.สระแก้ว เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา 5 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 08.00-09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 13 อัตรา 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา      จำนวน 5 อัตรา   ลำดับที่ 15-19
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ      จำนวน 5 อัตรา   ลำดับที่ 18-22
3. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์       จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 7
4. กลุ่มวิชาประถมศึกษา       จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 7
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย           จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.skarea2.go.th/web/attachments/article/625/mm.doc

แสดงความคิดเห็น