ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 6 อัตรา 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                   จำนวน 3 อัตรา  ลำดับที่ 24-26
2. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 10
3. กลุ่มวิชาชีววิทยา                        จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 10
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                 จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 11


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sesao14.org/images/person171255_03.pdf

แสดงความคิดเห็น