ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ปรับใหม่! มาตรฐานตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"

      ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น
      บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานตำแหน่งและมาตรวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยได้เพิ่มเติมข้อความในช้อ 2 ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ต่อท้ายข้อความ "มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" ว่า "หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน"
      ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://203.146.15.33/images/document/2555/v55/v28_55.pdf

แสดงความคิดเห็น