ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา(ยืมบัญชีจากเขตอื่น)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 5 อัตรา 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://202.143.173.170/pr/booknews/F1pAHOjo714622WedNov2012.pdf

แสดงความคิดเห็น