ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 40 อัตรา(เงินเดือน 11,680 บาท)

      ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา ดังต่อไปนี้
 1. กศน.อำเภอกุดบาก                    จำนวน 2 อัตรา
 2. กศน.อำเภอพรรณานิคม            จำนวน 2 อัตรา
 3. กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ        จำนวน 3 อัตรา
 4. กศน.อำเภอวาริชภูมิ                  จำนวน 1 อัตรา
 5. กศน.อำเภอส่องดาว                  จำนวน 1 อัตรา
 6. กศน.อำเภอนิคมน้ำอูน              จำนวน 2 อัตรา
 7. กศน.อำเภอสว่างแดนดิน          จำนวน 11 อัตรา
 8. กศน.อำเภอภูพาน                     จำนวน 4 อัตรา
 9. กศน.อำเภออากาศอำนวย        จำนวน 1 อัตรา
 10. กศน.อำเภอเมือง                       จำนวน 10 อัตรา
 11. กศน.อำเภอวานรนิวาส              จำนวน 2 อัตรา
 12. กศน.อำเภอกุสุมาลย์                  จำนวน 1 อัตรา
          
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2555 เว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.perdsorbtoday.com/file3/teacher2555.pdf 

แสดงความคิดเห็น