ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.4 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา 8 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 4
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 15 อัตรา 8 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ssps4.go.th/ssps4/attachments/664_CCF15112555_00001.pdf

แสดงความคิดเห็น