ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4/2555 จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษำประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่ผ่านมา
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. วิชาเอกปฐมวัย  จำนวน 1 อัตรา 
     ลำดับที่ 7  นางสาวจุฑารัตน์  พรมบ่อ
2. วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน  2  อัตรา 
    ลำดับที่ 6  นางสาวนันทวัน  พุฒมา 
    ลำดับที่ 8 นางภัทรวดี  สถิตยัง
3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา 
    ลำดับที่  3  นางสาวศิริลักษณ์  แสนโกขอบคุณข้อมูลจาก Admin สพป.พิษณุโลก เขต 3

แสดงความคิดเห็น