ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2556 จำนวน 100 อัตรา

      ด้วยกองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเ้ภอและจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๐ อัตรา

กำหนดการ
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจำหน่าย )   
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร   ชุดละ ๑๐๐.- บาท
-  ส่วนภูมิภาค   วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖
-  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่   ๑๓ ธ.ค.๕๕ –  ๑๕ ก.พ.๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
-  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่   ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร
การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖
 - ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖ 
 - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖ 
 - ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖ 
 - ณ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖ 
 - ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖ 
การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๒๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/file/d/0B7u1G7Gj2d1aT0hualZQWTc5V2M/edit?pli=1

แสดงความคิดเห็น