ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา

    ด้วยสถาบันการพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ดังต่อไปนี้
 1. เจ้าพนักงานห้องสมุด                                             จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการพัสดุ                                                    จำนวน 2 อัตรา
 3. นักจัดการงานทั่วไป                                               จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี                                          จำนวน 2 อัตรา
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                    จำนวน 6 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                          จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์                                           จำนวน 1 อัตรา
 8. นักทรัพยากรบุคคล                                                จำนวน 1 อัตรา
 9. นิติกร                                                                 จำนวน 2 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลระบบทางการศึกษา                จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิชาการศึกษา                                                   จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการธุรกิจกีฬา                                              จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย       จำนวน 1 อัตรา
วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
       ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ปไซต์ ของสถาบันการพลศึกษา www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สถาบัน การพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634892675307374893.pdf

แสดงความคิดเห็น