ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.21 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รายงานตัววันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-10.30 น. ณ  ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. วิชาเอกชีววิทยา          จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 5
    - นางสาวพรทิพย์  ขันเงิน
2. วิชาเอกคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 4
    - นายอภิวัตร์  มีศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.secondary21.go.th/2555/news/person/pic/32_1.jpg

แสดงความคิดเห็น