ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา (ขอใช้บัญชีจาก สพป.สระแก้ว เขต 1)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรา เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา 1 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา   ลำดับที่ 7-8 (ลำดับที่เดิมจาก สพป.สระแก้ว เขต 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น