ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (ยืมบัญชีจาก สพป.ตาก เขต 1)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 อัตรา 1 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา (ยืมบัญชีจาก สพป.ตาก เขต 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น