ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

       ด้วยโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี อำเภอเปิน จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี อำเภอเปิน จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศรับสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.nsw2.obec.go.th/2012/news_work/011/016-02.pdf

แสดงความคิดเห็น