ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 อัตรา 7 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 18 อัตรา 7 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://202.143.171.247/kpp2/attach/news_1352966857_%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1.pdf

แสดงความคิดเห็น