ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.17 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา 5 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษมัธยมศึกษา เขต 17
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 10 อัตรา 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้      เนื่องจากในวันรายงานตัว วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษมัธยมศึกษา เขต 17 มีผู้สอบแข่งขันได้ สละสิทธิ์จำนวน 3 ราย
       ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 17 จึงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์รายงานตัววันที่ 15 พ.ย. 55
ไฟล์รายงานตัววันที่ 27 พ.ย. 55 

แสดงความคิดเห็น