ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์             จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเตือนภัย                   จำนวน 3 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      จำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน        จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนายช่างภาพ                           จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเตือนภัย                 จำนวน 2 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์         
ตำแหน่งนักวิชาการเตือนภัย               
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน    
ตำแหน่งนายช่างภาพ                       
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเตือนภัย                

แสดงความคิดเห็น