ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 สอบถามความสมัครของผู้สอบแข่งขันได้ ไปขึ้นบัญชีอื่น จำนวน 3 อัตรา

    ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 อนุมัติให้สำนักงานเทศบาลตำบลบางวันคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปี พ.ศ. 2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา ตามลำดับที่ ดังนี้

1. ลำดับที่ 6 นางสาวจิราภรณ์  แจ่มใส

2. ลำดับที่ 7 นางธนอร  ปิ่นตบแต่ง
3. ลำดับที่ 8 นางสาวนงนภัส  เก่งสาริกิจ

เรียกสำรอง จำนวน 5 อัตรา ลำดับที่ 9-13

    สพป.ปทุมธานี เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบ และแสดงความจำนงทางจดหมายลงทะเบียนแล้วโดยกำหนดให้ส่งถึง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวันคณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปทุมธานี เขต 1
02-5814481 ต่อ 305, 306

แสดงความคิดเห็น