ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.7 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา (เขตอื่นขอใช้บัญชี)

      การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น

      เมื่อผู้สอบแข่งขันได้กรอกแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น แล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยด่วน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 (ยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิในการแสดงความจำนงในครั้งนี้
      ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหากได้รับจดหมายแล้วให้ตอบกลับโดยด่วนทั้งที่สมัครใจเลือกและไม่สมัครใจเลือก เพื่อผลประโยชน์ของผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.spm7.go.th/data/prussaya/file/web%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202555.pdf

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ แสงดาว กับ ดอกไม้ไฟ

แสดงความคิดเห็น