ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.7 แจ้งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่น จำนวน 12 อัตรา

       สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 แจ้งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีของ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่ขอใช้บัญชี
       ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จะส่งรายชื่อผู้สมัครใจไปยังสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาที่ขอใช้บัญชี เพื่อนำรายชื่อดังกล่าวประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.spm7.go.th/data/prassaya/file/web%20name(1).pdf

แสดงความคิดเห็น