ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

       ด้วยทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่การสอน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วันและสถานที่รับสมัคร
       ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกให้สอบถามรายละเอียดขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B4DCwg2-ZrlrN090V25NVy1aMG8

แสดงความคิดเห็น