ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวักาญจนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวักาญจนบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง
     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง อัตรราเงินเดือนขั้น 9,140 บาท ตามกลุ่มวิชาเอก ดังต่อไปนี้
     1. พลศึกษา
     2. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
         - งานผ้าและการตัดเย็บ
         - งานประดิษฐ์
         - งานใบตอง
         - งานแกะสลัก
         - งานอาหารคาวหวาน
     3. วิชาเอกคหกรรม
     4. วิชาเอกอุตสาหกรรม

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 15 ตุลาคม 2555 เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนโสตศึกษาจังหวักาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B4DCwg2-ZrlraUg1YTRJV3NRYW8

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Ny Phan เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวรับสมัครต่างๆ 
(กลุ่มสอบบรรจุ ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา)

แสดงความคิดเห็น