ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา

         ด้วยโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรประจำโรงเรียน ในตำแหน่ง ครู สายผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ                                      จำนวน 2 อัตรา
2. สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีทางการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา
3. สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/ทั่วไป)       จำนวน 2 อัตรา
4. สาขาวิชาเอก ภาษาไทย                                          จำนวน 2 อัตรา
5. สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์                                        จำนวน 2 อัตรา
6. สาขาวิชาเอก สังคม                                                จำนวน 1 อัตรา
7. English Teacher (foreigner)                                    จำนวน 2 positions

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2555

สอบคัดเลือก วันที่ 10 ธันวาคม 2555
    - วิชาเอกตามสาขาที่เปิดสอบ จำนวน 70 คะแนน
    - วิชาชีพครู จำนวน 30 คะแนน

ประกาศผลและทำสัญญาจ้าง
- ประกาศผลสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ทาง website www.pctutorkrupe.com และทำการขึ้นบัญชีสำหรับผู้ที่สอบได้คะแนน 60% ขึ้นไป เป็นเวลา 2 ปี เพื่อเรียกบรรจุเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
- ทำสัญญาจ้างและบรรจุเป็นบุคลากรตำแหน่ง ครู สายผู้สอน อัตรา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุ จะได้รับสิทธิ์ในการสอนพิเศษในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่โรงเรียนกวดวิชาพรชัย วิชชาลัย ( PC-TUTOR) โดยได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากอัตราที่ได้รับบรรจุที่โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ชั่วโมงละ 200-500 บาท (ทำการสอนไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pctutorkrupe.com/doc/baisamakKRU55/baisamakKRU55.rar

แสดงความคิดเห็น