ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อบจ.สุราษฎร์ธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) จำนวน 9 อัตรา

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่
1. วิชาสังคมศึกษา      จำนวน 2 อัตรา
2. วิชาพลศึกษา         จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาภาษาไทย        จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาดนตรี              จำนวน 2 อัตรา
5. วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
6. วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
7. วิชาอนุบาลศึกษา จานวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร  ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27
กันยายน  2555 ถึงวันที่  10 ตุลาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น