ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

        ด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน จำนวน 5 อัตรา

- วิชาเอกนาฏศิลป์ (รำไทย)        จำนวน   1  อัตรา
- วิชาเอกบรรณารักษ์                  จำนวน   1  อัตรา
- วิชาเอกคณิตศาสตร์                 จำนวน   3  อัตรา 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7  กันยายน  2555 เป็นต้นไป 

สนใจสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่สำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รองฯจินดารัตน์   หยงสตาร์ หมายเลขโทรศัพท์  089-9223513 ได้ทุกวัน เวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sesao1.go.th/news_school/files_store/25550906165508.doc 

แสดงความคิดเห็น