ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (เขตอื่นขอใช้บัญชี) จำนวน 2 กลุ่มวิชา

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554
ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และจะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

การดำเนินการ   บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชี 
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หน่วยงานขอใช้บัญชี
สพป.กาญจนบุรี เขต 3                                     โทร. 0-3459-1111 ต่อ 17
เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี            โทร. 0-4536-1302 ต่อ 601

แสดงความคิดเห็น