ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา 2 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เวลา 09.00-09.30 น. ในวันที่ 3 กันยายน 2555 จำนวน 2 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน                      จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1
    - นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ           โรงเรียนสตรีอ่างทอง
2. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์                      จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1
    - นางสาวรัชดา  วณิชย์กุล                      โรงเรียนวัดสิงห์

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/fdownload/2012830144521.doc 

แสดงความคิดเห็น