ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม.36 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 อัตรา

1. ครูสอนวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต5วันที่ 24 – 30 กันยายน 2555 ไม5เว นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โทร 054-494368 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://202.143.157.36/secondary-loader/data/P1xokd6tJ112816MonSep2012.pdf

แสดงความคิดเห็น