ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.36 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (เขตอื่นขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีปี 2555)

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ซึ่งใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2555 ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงความจำนง ต้องกรอกแบบแสดงความจำนงและส่งทางไปรษณีย์ทงทะเบียนด่วน (ยึดวันที่ไปรณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ)
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555

แสดงความคิดเห็น