ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 14 อัตรา 6 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-10.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 14 อัตรา 6 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่งว่างจะดำเนินการเรียกบรรจุ ในครั้งที่ 2 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ     จำนวน 5 อัตรา  ลำดับที่ 6-10
2. วิชาเอกดนตรีสากล       จำนวน 2 อัตรา  ลำดับที่ 2-3

3. วิชาเอกชีววิทยา           จำนวน 2 อัตรา  ลำดับที่ 3-4

4. วิชาเอกสังคมศึกษา      จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 6
5. วิชาเอกเคมี                 จำนวน 3 อัตรา  ลำดับที่ 6-7

รายละเอียดตำแหน่งว่างของโรงเรียนในสังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป      จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sesao3.go.th/newsattach/1348227979_img-29055611.pdf 

แสดงความคิดเห็น