ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.3 สำรวจวิชาเอกที่จะเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 20 อัตรา (ให้ ร.ร.ยืนยัน)

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ส่งหนังสือสำรวจตำแหน่งว่างที่จัดสรรไว้สำหรับดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างจากรายได้ของสถานศึกษา หรือจ้างจากเงินงบประมาณ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 20 อัตรา เพื่อให้โรงเรียนสำรวจความต้องการวิชาเอกที่จะเปิดสอบตามความต้องการเป็นจริงในปัจจุบัน แล้วรายงานผลการสำรวจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทราบภายในวันที่ 21 กันยายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B4DCwg2-ZrlramFERU9FNTE4aFE

อัพเดทล่าสุด!!! เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

แสดงความคิดเห็น