ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 8 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยแต่งเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดสีกากีคอพับ) 
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุ
และแต่งตั้ง จานวน 9 อัตรา 8 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มวิชาประถมศึกษา            จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอแม่สะเรียง
2. กลุ่มวิชาปฐมวัย                   จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย อำเภอแม่ลาน้อย
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ           จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านแม่ละ อำเภอแม่สะเรียง
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์            จำนวน 2 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านส้มป่อย อำเภอแม่ลาน้อย
    - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง อำเภอแม่สะเรียง

5. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์            จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะเรียง
6. กลุ่มวิชาภาษาไทย               จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านป่าโปง อำเภอสบเมย
7. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา             จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านกลอเซโล อำเภอสบเมย
8. กลุ่มวิชาพลศึกษา                จำนวน 1 อัตรา  
    - โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง อำเภอแม่ลาน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.mhs2.go.th/upload/news/19_09_16_49_29.pdf (หนังสือเรียกบรรจุ)
http://www.mhs2.go.th/upload/news/19_09_16_53_30.pdf (บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง)

 

แสดงความคิดเห็น