ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 24 อัตรา

เงินเดือน 10,010.- บาท และรับค่าครองชีพรวมกับเงินเดือนไม่เกินเดือนละ15,000.- บาท

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19-28 กันยายน 2555 ณ ห้องธุรการโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

1.รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง
   1.1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
   1.2.วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
   1.3.วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
   1.4.วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
   1.5.วิชาเอกสุขศึกษาหรือพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
   1.6.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา แยกเป็นดังนี้
         - วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
         - วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
         - วิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
   1.7.วิชาเอกเกษตร (เน้นเกษตรสัตว์ ) จำนวน 1 อัตรา
   1.8.วิชาเอกเกษตร (เน้นเกษตรพืช ) จำนวน 1 อัตรา
   1.9.วิชาเอกธุรกิจศึกษา จำนวน 1 อัตรา
   1.10.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
   1.11.วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
   1.12.วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
2.คุณสมบัติ
   *จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
   2.1 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
   2.2 สามารถอยู่ประจาที่โรงเรียนได้
   2.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 045-615940 หรือ 08 6460 3540

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://special.obec.go.th/news/20.9.55_RPK29.pdf

แสดงความคิดเห็น