ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้างและธุรการ จำนวน 6 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน                       วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์                  วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา                   วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาช่างอุตสาหกรรม             วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งครูอัตราจ้างหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ     วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร 
      ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภายในวันที่ 20 กันยายน – 12 ตุลาคม 2555 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/2/pic/723.pdf

แสดงความคิดเห็น