ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

     ด้วย โรงเรียนบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความที่จะประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,140 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางกาศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
    2.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
    2.2 วิชาเอกสังคมศึกษา
    2.3 วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์
    2.4 วิชาเอกทั่วไป

3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทงการศึกษา พ.ศ.2546
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบ้านดอยช้าง (ในราชการการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-605936

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://203.172.131.99/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=1323

แสดงความคิดเห็น