ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 25 อัตรา 13 วิชาเอก

    ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1. วิชาเอกภาษาไทย                        จำนวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์                    จำนวน 2 อัตรา
3. วิชาเอกสังคมศึกษา                     จำนวน 2 อัตรา
4. วิชาเอกคอมพิวเตอร์                    จำนวน 2 อัตรา
5, จิตวิทยาแนะแนว                         จำนวน 1 อัตรา 
6. วิชาวิทยาศาสตร์
    - เอกชีววิทยา                               จำนวน 1 อัตรา 
    - เอกวิทย์ทั่วไป                            จำนวน 1 อัตรา 
    - เอกเคมี                                      จำนวน 2 อัตรา
    - เอกฟิสิกส์                                  จำนวน 1 อัตรา    
    - เอกดาราศาสตร์                        จำนวน 1 อัตรา  
7. วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
    - เอกสุขศึกษา                            จำนวน 2 อัตรา
8. วิชาศิลปะ
    - เอกทัศนศิลป์                            จำนวน 3 อัตรา
9. วิชาภาษาต่างประเทศ
    - เอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน 4 อัตรา      

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/2/pic/710.pdf 

แสดงความคิดเห็น