ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 34 อัตรา 14 กลุ่มวิชา


       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2555 โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ เวลา 09.00 น. ในวันที่ 17 กันยายน 2555 จำนวน 34 อัตรา 14 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 16
2. กลุ่มวิชาภาษาจีน         จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่ 8-9
3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    จำนวน 3 อัตรา  ลำดับที่ 43-45
4. กลุ่มวิชาชีววิทยา          จำนวน 4 อัตรา ลำดับที่ 15-18
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย       จำนวน 4 อัตรา ลำดับที่ 30-33
6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน ุ6 อัตรา ลำดับที่ 45-50
7. กลุ่มวิชาเคมี                 จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 16-18 
8. กลุ่มวิชาสุขศึกษา         จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 3
9. กลุ่มวิชานาฏศิลป์         จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 2
10. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์      จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 5
11. กลุ่มวิชาคหกรรม        จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 2
12. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์   จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่7-8
13. กลุ่มวิชาการเงิน/บัญชี  จำนวน ุ1 อัตรา ลำดับที่ 3
14. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว         จำนวน 4 อัตรา ลำดับที่ 6-9
รวม 34 อัตรา 14 กลุ่มวิชา

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Onwilasenee Posrikham สมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

แสดงความคิดเห็น