ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครครู ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา

      ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 16 อัตรา

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             จำนวน 2 อัตรา
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           จำนวน 6 อัตรา
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          จำนวน 4 อัตรา
    3.1 สาขาวิชาฟิสิกส์   จำนวน 2 อัตรา
    3.2 สาขาวิชาเคมี      จำนวน 2 อัตรา
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          จำนวน 3 อัตรา
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    จำนวน 1 อัตรา 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
       กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 11-28 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
       1. กองการบริหารงานบุคคล อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-961173 หรือ http://www.personnal.nu.ac.th
       2. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 055-378306-11 หรือ http://www.satit.nu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.personnal.nu.ac.th/home/images/data/file/new/work/edu/04.pdf

แสดงความคิดเห็น