ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

    ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
    วุฒิการศึกษา
        - ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา (โครงการ English Program)
    วุฒิการศึกษา
        - ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        - สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 อัตรา
 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ตามโครงการ English Program
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็น