ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ตาก เขต 1 สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ ให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชี จำนวน 3 อัตรา

    สพป.ตาก เขต 1 สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ ให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชี จำนวน 3 อัตรา 1 กลุ่มวิชา คือ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 6-8 (ตัวจริง), ลำดับที่ 9-15 (ตัวสำรอง)
   ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ส่งแบบแสดงความจํานง คืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทางโทรสาร หมายเลข 0 5551 2887  หรือ จัดส่งไฟล์ (สแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ) มาที่ E-mail : pertak1@hotmail.com  โดยด่วน และส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษให้ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2555 เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรกลับ 055-512537 ต่อ 232 ติดต่อกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น