ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

     ด ้วย โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให นักเรียน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ ที่ประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือกให้ รับและยื่นใบสมัครด้ วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้ านโนนหนองแฝก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://news.yst1.net/data/1021_1.zip

แสดงความคิดเห็น