ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

คุรุสภา : ว่าด้วยเรื่อง หลักสูตร ป.บัณฑิต และบริหารการศึกษา


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
        มีผู้ถามว่า ขณะนี้ มีสถาบันต่างๆ ทำการเปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิต ขณะที่ คุรุสภาบอกว่าปิดหลักสูตรนี้ไปแล้วตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2553 เช่นนี้แล้วหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบคือ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ บริหารการศึกษา ทุกสถาบัน คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ปิดลงแล้วตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2553 แต่มีรายละเอียดแนบท้ายตีความว่า หน่วยงานระดับกรมที่มีครูในสังกัด สามารถทำโครงการพัฒนาครูฯ ในสังกัดของตนให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต นี้ได้

วิธีการคือ กรมจะทำการสำรวจรายชื่อครูในสังกัด แล้วนำมาตั้งโครงการ เสนอต่อคุรุสภา เมื่อคุรุสภาอนุมัติ จึงจะสามารถทำความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยให้เปิดทำการสอนต่อไป
แต่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับกรม จะต้องเสนอหลักสูตรดังกล่าวให้คุรุสภารับรองก่อน

และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาโครงการทั้ง 4 หน่วยงาน และอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม 2555

นั่นเท่ากับว่า ผู้ที่จะมีสิทธิเรียนโครงการดังกล่าว คือครูของหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยข้างต้นที่กรมมีรายชื่อนำส่งมายังคุรุสภาเท่านั้น


ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

แสดงความคิดเห็น