ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรด้านการสอน จำนวน 3 อัตรา

       ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
2. ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบุคลากรด้านการสอน (ว่ายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้าน/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบุคลากรด้านการสอน (ว่ายน้ำ)
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนว่ายน้ำ
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนว่ายน้ำ ที่มีผู้รับรองผลการทำงาน (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thaischool.in.th/_files_school/44101594/news/44101594_1_20120814-161317.pdf

แสดงความคิดเห็น