ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.39 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 20 อัตรา รายงานตัววันที่ 21 ส.ค. นี้

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เวลา 09.00 น. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 จำนวน 20 อัตรา 8 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย          จำนวน 2 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2-3
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        จำนวน 3 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2-4
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       จำนวน 1 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2
4. กลุ่มวิชาฟิสิกส์                จำนวน 1 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2
5. กลุ่มวิชาเคมี                   จำนวน 4 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2-5
6. กลุ่มวิชาพละ                  จำนวน 2 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2-3
7. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         จำนวน 5 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2-6
8. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์        จำนวน 2 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 2-3 


รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น