ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.33 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา 7 กลุ่มวิชา รายงานตัววันที่ 20 ส.ค. นี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เวลา 09.00-11.00 น. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 จำนวน 17 อัตรา 7 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย          จำนวน 2 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 12-13
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ      จำนวน 7 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 8-14
3. กลุ่มวิชาชีววิทยา            จำนวน 2 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 6-7
4. กลุ่มวิชาเคมี                  จำนวน 1 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 10
5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา       จำนวน 3 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 12-14
6. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา         จำนวน 1 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 4
7. กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี   จำนวน 1 อัตรา ผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม 

แสดงความคิดเห็น