ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.น่าน เขต 1 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 18 อัตรา

    ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามเงื่อนไขการรับโอนโรงเรียนเอกชนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 18 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
   1. ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนนันทบุรีวิทยาติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการประกาศรับสมัคร
   2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดและรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
   4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.น่าน เขต 1

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://personnel.obec.go.th/personnel/testnews2011/upnews/files/2538_2012-08-14.pdf

แสดงความคิดเห็น