ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สมศ.ได้กำหนดประเมินภายนอกปีงบประมาณ 2556 จำนวน 20 จังหวัด

           ด้วย สมศ.ได้กำหนดประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ Area-Based Assesment ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖) จำนวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง หนองบัวลำภู กระบี่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล กำแพงเพชร น่าน ลำพูน และอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญ ผวจ.ทั้ง ๒๐ จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ในวันที่ ๘ ส.ค.๕๕ ณ โรงแรมพูลแมนบางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ตามหนังสือ สมศ.ที่ มศ.๐๐๘/(ว) ๒๐๔๔ ลว. ๒๖ ก.ค.๒๕๕๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.


แสดงความคิดเห็น