ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครผู้ช่วยครู  และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา    ต.โคกช้าง  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา   เปิดรับสมัครวันที่  16 – 31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ดังต่อไปนี้

1.    รับสมัครผู้ช่วยครู  (พนักงานราชการ)  
1.1  ผู้ช่วยครู  เอกการศึกษาปฐมวัย                                จำนวน  3   อัตรา
1.2  ผู้ช่วยครู  ดนตรีสากล                                                จำนวน  1   อัตรา
1.3  ผู้ช่วยครู  ดนตรีไทย                                                   จำนวน  2   อัตรา
1.4  ผู้ช่วยครู  คณิตศาสตร์                                                จำนวน  3   อัตรา
1.5  ผู้ช่วยครู  ภาษาไทย                                                    จำนวน  1   อัตรา
1.6  ผู้ช่วยครู  ภาษาอังกฤษ                                              จำนวน  2   อัตรา
1.7  ผู้ช่วยครู  ดนตรีศึกษา                                                จำนวน  1   อัตรา
คุณสมบัติ   มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชา   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิเป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้
ค่าตอบแทน  15,000 บาท  ( เงินเดือน 8,340  บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนเดือนละ 6,660  บาท) หรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี

2.              2. รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  (พนักงานราชการ)
2.1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ โภชนาการ                                      จำนวน  1  อัตรา
คุณสมบัติ   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรม  คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนากร 
ค่าตอบแทน  9,000 บาท  ( เงินเดือน 6,050  บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนเดือนละ 2,950  บาท) หรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น